• alpinistka
  • budowlaniec
  • maratonka
  • rajdowiec
  • sztangistka

Przekaż 1% na działania Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej"

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej"

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XXI Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000241411

Placówka Stowarzyszenia:

ul.Strzeszyńska 213, Poznań
Telefon, e-mail:
tel. 883 394 873, 606 697 116, (061) 8216929,

Miejsce rejestracji:

ul. Sołtysia 33, 61- 654 Poznań
stowarzyszenie@wsparcie.org.pl

Pozostałe dane:

REGON 300132442, NIP 972-11-22-040
nr konta:PKO BP 76 1020 4027 0000 1402 0391 0585